این جمعه هم غروب شد نیامدی...


این جمعه هم غروب شد نیامدی ... جمعه ای که آخرین جمعه سال بود ... ، سالی که آمد و رفت ولی روی دلدار پدیدار نگشت ، اباصالح ! از ما بگذر که در هیاهوی شب عید تورا گم کرده ایم ... مولای من ! ترسم که ...

۱۸ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
احسان ایرانی

روضه رضوان

ای تجلی عظمت! کسی که سربازان اسرائیلی با شنیدن نامش از ترس می مردند ... امروز حاج عماد را به تمام صهیونیست ها اسرائیلی ها و نوکرانشان یادآوری میکنم تا دوباره فکر جنگ بر ذهن  کثیفشان نپرورانند ...

۱۹ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
احسان ایرانی

شهید شاطری


باز هم شاهد بی منطقی های تروریستی اهل ظلم هستیم که این بار دانشمند ایرانی را در خارج از این مرز و بوم به شهادت رسانده اند ولی استکبار بداند که راه شهیدان خصوصا شهیدان اهل علم پایان نخواهد داشت ...

۷ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
احسان ایرانی

حجاب

مشکلات فرهنگی خصوصا حجاب از خط قرمز خود گذشته اند،الگوی دختر بچه ها عروسک های تهاجم فرهنگی شده است.کودکی که در سن کم با حجاب اسلامی انس نگیرد چطور میخواهد در سنین بالاتر این کار را بکند...

۱۹ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
احسان ایرانی

سری به نیزه بلند است

ای زینت دوش نبی ، راس تو را با راس نی چکار ؟ قصد کردی از بالای نی جای آفتاب گیری ؟ باد زلفت را پریشان نمود قرآن نخوان ، سنگ حقت را اداء نمود قرآن نخوان ، خیزران نقش خود را ایفا نمود قرآن نخوان ...

۱۶ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
احسان ایرانی